Regulamin sklepu internetowego skylos.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem https://skylos.pl/sklep prowadzony jest przez firmę Skylos Joanna Nosal-Chojnowska, ul. Sikorskiego 12, 34-600 Limanowa, NIP: 7372206813.
 2. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@skylos.pl lub numeru telefonu: +48 506 574 987.
 3. Właściciel sklepu oferuje vouchery prezentowe na usługi związane z psami, takie jak grooming, psie zaprzęgi, dogoterapia, szkolenie psów oraz terapie behawioralne psów, oraz kawę.
 4. Koszty dostawy zamówienia w Polsce wynoszą 20 zł za Paczkomat, 25 zł za Paczkę w Weekend oraz 24 zł za kuriera. Za przetwarzanie płatności nie pobieramy opłat.
 5. Ze względu na charakter oferowanych produktów, nie ma możliwości zwrotu ani wymiany.
 6. Dokonanie zakupu produktu w sklepie internetowym skylos.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży z firmą Skylos Joanna Nosal-Chojnowska zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 7. Właściciel sklepu zapewnia standardową ochronę danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zakres odpowiedzialności sprzedawcy określony jest przez Kodeks cywilny.
 9. W razie sporów pomiędzy właścicielem sklepu, a Klientem, zostanie zastosowany Kodeks cywilny.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu lub poprzez kontakt z obsługą sklepu.
 2. Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy oraz numeru telefonu.
 3. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, w tym potwierdzenie jego przyjęcia oraz informacja o jego statusie, będą przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia ze względów technicznych lub logistycznych.

§3 Dostawa

 1. Zamówione produkty będą dostarczane na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy wynosi 20 zł za Paczkomat, 25 zł za Paczkę w Weekend oraz 24 zł za kuriera.
 3. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby zamówienie zostało dostarczone w jak najkrótszym czasie, jednakże nie ponosi odpowied
 4. zialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od niego, takich jak opóźnienia w transporcie lub trudności związane z wyborem sposobu płatności. 4. W przypadku wyboru paczkomatu jako sposobu dostawy, Klient otrzyma informację o numerze paczkomatu oraz kodzie dostępu umożliwiającym odbiór przesyłki.
 5. W przypadku wyboru kuriera jako sposobu dostawy, Klient otrzyma informację o planowanym terminie dostarczenia przesyłki, zależnym od dostępności kuriera i czasu realizacji zamówienia.

§4 Płatności

 1. Właściciel sklepu umożliwia dokonywanie płatności za zamówione produkty poprzez serwis płatności elektronicznych lub przelewem bankowym.
 2. W przypadku płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym właściciela sklepu.
 3. Właściciel sklepu nie pobiera opłat za przetwarzanie płatności.

§5 Zwroty i reklamacje

 1. Ze względu na charakter oferowanych produktów, nie ma możliwości zwrotu ani wymiany.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produktów, Klient może składać reklamacje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów, takich jak zmiana przepisów prawa lub zmiana w ofercie sklepu.
 2. Wszelkie spory pomiędzy właścicielem sklepu, a Klientem, rozstrzygane będą na zasadach Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej sklepu.

Zadzwoń do nas